Kaplan International English

เรียนภาษาอังกฤษที่มีสาขากว่า 40 สาขา ใน 6 ประเทศชั้นนำ โดยนักเรียนไม่เพียงแค่เรียนในห้องเรียน แต่ยังมีโอกาสได้เรียนนอกห้องเรียน พร้อมเปิดโลกกว้างไปด้วยกัน มีประสบการณ์ 80 ปี ด้านการศึกษา นับว่าโรงเรียนภาษาอังกฤษที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีนักเรียนมากกว่า 50,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลกตัดสินใจเรียนกับ kaplan ในทุกๆ ปีเลยทีเดียว

  • โรงเรียนทุกแห่งมีคอร์สเรียนที่หลากหลายและวันเริ่มเรียนที่ยืดหยุ่น
  • ต้อนรับนักเรียนทุกระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
  • อาศัยอยู่กับโฮสชาวท้องถิ่นหรือจะแชร์ที่พักกับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆก็ได้

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

1
2
3
4
5
6
1

นักเรียนรู้เพียงคำศัพท์ไม่กี่คำ และสามารถสื้อสารได้เพียงเล็กน้อย

2

นักเรียนมีความเข้าในแกรมม่าเพียงเล็กน้อย มีความรู้เกี่ยวคำศัพพท์อยู่บ้าง สามารถสื่อสารและเขียนเบื้องต้น

3

นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมกับการสื่อสารง่ายๆ อ่านข้อความยาวๆได้ และสามารถเขียนเรียนความง่ายๆสั้นๆได้

4

นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น อ่านข้อความขั้นสูงเพิ่มเติม และเขียนเรียงความง่ายๆได้

5

นักเรียนสามารถจัดการกับสถานการณ์ทางสังคมและอาชีพได้มากอธิบายความคิดที่ซับซ้อนได้อย่างคล่องแคล่วและทำความเข้าใจกับการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์

6

นักเรียนสามารถอ่านข้อความที่ต้องการและจัดการอภิปรายในเชิงลึกได้เป็นเวลานาน สามารถเข้าใจความละเอียดอ่อนของความหมายได้ ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้ภาษาเช่นเจ้าของภาษา