ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

Endeavour Scholarships and Fellowships เอนเดเวอร์เป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย มีทั้งหมดสี่ประเภท คือทุนปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนเพื่อการวิจัย ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร โดยมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (เพื่อไปศึกษาต่อในปี 2561)

 ทุนปริญญาโท และปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
 ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
 ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
 ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

All recipients will receive
 travel allowance: $3,000 (provision to pay up to $4,500 under special circumstances)
 establishment allowance: $2,000 (fellowships) or $4,000 (scholarships)
 monthly stipend: $3,000 (paid up to the maximum category duration on a pro-rata basis)
 health insurance for the full category duration (OSHC for international recipients)
 travel insurance (excluding during program for international recipients)

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก : https://internationaleducation.gov.au/endeavour