fbpx
 • NCEA

  THE NEW ZEALAND SCHOOL SYSTEM
  ระบบการศึกษาที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง…
  เรียนที่อยากรู้ พัฒนาตามความถนัดส่วนบุคคล

  Student in New Zealand
 • Think New

  A new way to learn

  เรียนรู้แนวคิดนอกกรอบ มองมุมที่แตกต่าง

  Study in New Zealand
 • Outdoor Education

  เรียนรู้การเป็นผู้ตาม เสริมสร้างภาวะของผู้นำ กับการเรียนผ่านกิจกรรม

  Outdoor Education in New Zealand
 • Capital

  Wellington

 • Main City

  Auckland           Dunedin
  Christchurch    Queenstown

 • Area

  Tolal พื้นที่ 268,021 ตารางกิโลเมตร
  แบ่งเป็น 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ และ เกาะใต้

 • Population

  4.5 ล้านคน (2017)

เรียนต่อนิวซีแลนด์การเรียนรู้ที่แตกต่าง

ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่เหมาะกับการเรียนรู้ ดินแดนที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิค ประกอบไปด้วยเกาะใหญ่ๆ 2 เกาะ คือเกาะเหนือ และเกาะใต้ ด้วยภูมิประเทศที่มีความหลากหลาย ทั้งทะเล เทือกเขา เกาะแก่ง ธารน้ำแข็งภูเขาไฟ ถ้ำลึก และป่าครึ้ม ทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมความงดงามของธรรมชาติ ธรรมชาติที่งามงดสะกดสายตานี้ ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน และเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับเรียนรู้

TOP 3 rd

Most Peaceful Country by the Global Peace (2014)

31 subjects

Universities rank in the world’s top 100

20,000 students

Choose New Zealand universities from some 160 countries

8 Universities

are ranked in the top 3% in the world.

การค้นพบดินแดนแห่งเมฆขาว

ตั้งแต่ ปีเตอร์ แจ็กสัน นำภาพยนตร์เรื่อง The Lord of the Ring ออกมาปรากฏต่อสายตาคนทั้งโลก นิวซีแลนด์ก็กลายเป็นดินแดนที่ประทับตรึงตราอยู่ในความประทับใจของผู้คนทั่วโลก ทว่าภาพบนจอที่เราเห็นนั้น เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของความงามอันแท้จริงของดินแดนทะเลใต้แห่งนี้

ตามหลักฐานการค้นพบดินแดน ชาวเมารี (Maori) เป็นชนเผ่าแรกที่ล่องเรือจากหมู่เกาะโพลินิเชียนไปค้นพบนิวซีแลนด์ และขนานนามว่า Aotearoa แปลว่าดินแดนแห่งเมฆขาวยาวเหยียด (Land of the long white cloud) จากนั้นในปี ค.ศ. 1642 นายอาเบล ทัสมัน นักสำรวจชาวดัชท์จึงเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบนิวซีแลนด์ แต่ไม่สามารถเจรจากับเจ้าของดินแดนเดิมได้ จนกระทั่ง ค.ศ. 1769 กัปตันเจมส์ คุก นักสำรวจชาวอังกฤษ จึงสามารถเจรจากับชาวเมารีและเข้าไปสำรวจผืนแผ่นดินนิวซีแลนด์ได้สำเร็จ ความอุดมสมบูรณ์ของนิวซีแลนด์เป็นปัจจัยที่ทำให้อังกฤษพยายามที่จะครอบครองดินแดนนี้ จนกระทั่งในปี 1840 ชาวเมารีและอังกฤษจึงได้ทำการเซ็นสนธิสัญญาไวทางงิ(Treaty of Waitangi) ร่วมกัน โดยชาวเมารียินยอมให้อังกฤษมีสิทธิเหนือดินแดนแลกกับการที่ชาวอังกฤษจะต้องให้สิทธิดูแลชาวเมารี นิวซีแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของเครือจักรภพอังกฤษมาตลอดก่อนจะประกาศแยกตนเป็นประเทศอิสระในปี 1947

สภาพอากาศโดยเฉลี่ยของเมืองโอ๊คแลนด์

Summer  (Dec – Feb) อุณหภูมิประมาณโดยเฉลี่ย 15°C – 30°C
Autumn  (Mar – May) อุณหภูมิประมาณโดยเฉลี่ย 12°C – 26°C
Winter    (Jun – Aug) อุณหภูมิประมาณโดยเฉลี่ย 7°C – 19°C
Spring     (Sep – Nov) อุณหภูมิประมาณโดยเฉลี่ย 10°C – 23°C

Kiwis

คนนิวซีแลนด์มีความเป็นชาตินิยม แม้จะมีที่มาจากการผสมผสานระหว่างชาวเมารี ชาวยุโรปและชาวเอเชีแปซิฟิก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันมาก แต่สามารถอาศัยอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุข ชาวนิวซีแลนด์จะเรียกตัวเองว่าเป็นชาว  “Kiwis” (ตามชื่อนกชนิดหนึ่งที่บินไม่ได้และใกล้จะศูนย์พันธุ์แล้ว) โดยทั่วไปแล้วชาวนิวซีแลนด์ก็มองตัวเองว่าเป็นคนที่ชื่นชอบการทำกิจกรรมและการพักผ่อนนอกบ้าน นิยมการเล่นกีฬากลางแจ้ง ให้ความสนใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ การยอมรับจากผู้อื่น แต่ไม่นิยมความรุนแรง รวมถึงยังเป็นที่รักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจ ดังนั้นรัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาธรรมชาติ ความสะอาด ความสงบ ความปลอดภัย และระเบียบวินัยอย่างเอาจริงเอาจัง ทำให้นิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่จนได้รับการโหวตให้เป็นประเทศที่สงบสุขเป็นอันดับ 3 ของโลก (Global Peace ปี 2014) และมีการคอรัปชั่นน้อยเป็นอันดับสองของโลกด้วย (ข้อมูลปี 2016 จาก Transparency International)

ดินแดนแห่งนี้ จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีใจรักธรรมชาติ และมีบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นนิวซีแลนด์จึงเป็นทางเลือกทางการศึกษาที่หลายคนพอใจ และสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งในนิวซีแลนด์ถือว่ามีมาตรฐานสูง ได้รับการยอมรับจากสากลในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่าการไปศึกษาต่อในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

North Island

เกาะเหนือของนิวซีแลนด์มีขนาดเล็กกว่าเกาะใต้ แต่มีประชากรมากกว่า โดยประมาณ 76% ของประชากรนิวซีแลนด์อยู่บนเกาะเหนือ ทั้งนี้เพราะว่าเกาะเหนือมีอากาศที่อบอุ่นกว่า ทำให้ง่ายต่อการดำรงชีวิต ทางตอนกลางของเกาะเหนือส่วนใหญ่เป็นป่า และมีภูเขาไฟอยู่มาก จึงทำให้มีทะเลสาบที่สวยงามหลายแห่ง ส่วนทางตะวันออกของเกาะเหนือก็ปกคลุมไปด้วยไร่องุ่น และผลผลิตทางเกษตรมากมาย

เกาะเหนือมีเมืองใหญ่สำคัญหลายเมืองเช่น Auckland เมืองท่าที่สำคัญ ที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ และ Wellington ซึ่งเป็นเมืองหลวงของและศูนย์รวมศูนย์ราชการต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีเมืองสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว และการศึกษาอีกหลายเมืองเช่น Hamilton, Waikato, Rotorua, Taupo, Hawke’s Bay, New Plymouth, Palmerston North และอีกมากมาย

South Island

เกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 12 ของโลก มีประชากรอยู่เพียงประมาณ 1 ล้านคนคิด เป็น 24% ของคนทั้งประเทศ เป็นเกาะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอย่างมาก จึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่มีผู้คนมาเที่ยวเพื่อซึมซับกับความงามของธรรมชาติอย่างมากมายตลอดทั้งปี กิจกรรมที่นิยมกันมากอย่างเช่นไปชมปลาวาฬ, ว่ายน้ำกับปลาโลมา, หรือแม้แต่ไปดูเพนกวิน, กระโดดบันจี้จั้ม (ซึ่งถือกำเนิดขึ้นที่นี่เป็นที่แรกของโลก)

ทางฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ตั้งอยู่ตามแนวเทือกเขา Southern Alps โดยมี Aoraki และ Mount Cook เป็นจุดที่สูงที่สุด ด้วยความสูง 3,745 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามสำคัญมากมาย เช่น Fiordland, Milford Sound, Wanaka, Queenstown ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ

นอกจากเกาะใต้จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสายแล้ว ความสงบงดงามของเกาะใต้ยังทำให้นักเรียนมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาเรียนในเมืองต่าง ๆ ที่เกาะใต้ อาทิ Christchurch, Nelson, Timaru, Oamaru, Otago, Dunedin, Invercargill และอื่นๆ อีกมากมาย

City Information

ข้อมูลเบื้องต้นของเมืองต่างๆ ในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีทัศนยภาพที่มีแรงดึงดูดแทบทุกพื้นที่ แบ่งเป็นเกาะเหนือ และเกาะใต้ โดยทั้งประเทศมีอุณหภูมิเฉลี่ยไม่ต่างกันมากนัก โดยประชากรประมาณ 76% จะอยู่ที่เกาะเหนือ ทำให้เมืองในเกาะเหนือมีความคึกคักมากกว่าเกาะใต้ ดังนั้นการเลือกเมืองให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก

1

Auckland

2

Wellington

3

Christchurch

4

Queenstown

5

Hamilton

Auckland

โอ๊คแลนด์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านบนของเกาะเหนือโอ๊คแลนด์ในภาษาเมารี มีชื่อว่า Tamaki-Makau-Rau แปลว่า หญิงสาวที่มีผู้มาขอความรักถึง 100 คน ตัวเมืองล้อมรอบด้วยน้ำทะเล สภาพภูมิประเทศเช่นนี้ ทำให้เมืองโอ๊คแลนด์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีเรือใบมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และจนได้ขนานนามว่า “City of Sails” เมืองโอ๊คแลนด์ยังตั้งอยู่ในสภาพทางภูมิศาสตร์ พร้อมกับมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จนทำให้ปัจจุบันโอ๊คแลนด์เป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ และเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความบันเทิง และมีความเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ มากที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์

ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติของคนที่อยู่ในโอ๊คแลนด์ ทำให้การอาศัยเป็นเมืองนี้ไม่ยากสำหรับนักเรียนไทย เพราะอาหารการกินก็มีให้เลือกหลากหลาย และขณะเดียวกันก็มีอัตรางาน Part time ให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานที่ต่างแดน  มากกว่าเมืองอื่นๆ ในนิวซีแลนด์อีกด้วย

Wellington

เวลลิงตัน เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บนอ่าวที่สวยงามทางตอนใต้ของเกาะเหนือ ตัวเมืองล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงาม ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อปี ค.ศ.1865 และรู้จักกันดีในนามของ Windy Wellington หรือ เมืองแห่งสายลม เนื่องจากมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของเกาะเหนือ และมีช่องแคบ Cook กั้นกลาง ระหว่างเกาะเหนือ กับเกาะใต้ ทำมีกระแสลมพัดแรงในบางครั้ง นอกจากนั้นเมืองเวลลิงตันเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านการเงิน และด้านการเมืองของประเทศ และเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ หลายแห่ง อย่างรัฐสภา กงสุล สถานทูตต่างๆ รวมถึงสถานฑูตไทยประจำประเทศนิวซีแลนด์ด้วย

เมืองเวลลิงตันยังเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรม ในตัวเมืองจะเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ จะว่าเป็นสวรรค์ของนักกินนักดื่มก็ว่าได้ เพราะในถนน Cuba ย่านกลางเมืองมีร้านกาแฟอินดี้จำนวนมากกว่าย่าน Time squre ในนิวยอร์คกันเลยทีเดียว โดยเมืองแห่งนี้จะมีกิจกรรมยามค่ำคืน และกิจกรรม outdoor ตลอดทั้งปี จนทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็น 1ใน 10 เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกปี 2015 อีกด้วย (ROUGH GUIDE’S 2015) และนอกจากนี้เวลลิงตันยังเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่ใช้สัญจรผ่านไปสู่เกาะใต้อีกด้วย

Link น่าสนใจ
www.wellingtonnz.com
www.studyinwellington.com/

Christchurch

ไครสต์เชิร์ช เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ ตั้งอยู่บนที่ราบ Canterbury ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1862 รู้จักกันดีในนามของ Garden City ไครสต์เชิร์ชเป็นเมืองสงบ งามท่ามกลางธรรมชาติในซีกโลกใต้ ที่อวลไปด้วยกลิ่นอายแบบอังกฤษ และเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 366,100 คน (2015) มีอากาศอบอุ่นและมีฝนตกปานกลาง อุณหภูมิสูงสุดแต่ละวัน คือ 22.5 องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม และ 11.3 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฏาคม ทำให้เมืองไครสต์เชิร์ชมีอากาศที่เหมาะแก่การไปเที่ยวตลอดทั้งปี  อีกทั้งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีคุณภาพแหล่งน้ำสูงที่มีความบริสุทธิ์และความสะอาดที่สุดในโลกอีกด้วย

ความสวยงามของสวนดอกไม้ และสิ่งก่อสร้างอาคารด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Gothic รอบๆ เมือง และมี Avon River แม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านบริเวณกลางใจเมือง มีจตุรัส Cathedral Square เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง ร้านค้า พิพิธภัณฑ์ รถรางโบราณสำหรับเที่ยวชมเมือง และยังมีลานการแสดงกิจกรรรมต่างๆ มากมาย ทำให้เมืองไครสต์เชิร์ชเป็นที่ประทับใจของผู้คน และนักท่องเที่ยวทั่วไปเสมอมา

Link ที่น่าสนใจ
www.ccc.govt.nz
www.christchurchnz.net

Queenstown

ควีนสทาวน์ เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเกาะใต้ประเทศนิวชีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Wakatipu ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขา The Remarkable จึงทำให้วิวทิวทัศน์ของที่นี่งดงามราวกับภาพฝัน ไม่เพียงแต่มีทัศนียภาพสวยงามเท่านั้น แต่ควีนส์ทาวน์ยังเป็นแหล่งรวมร้านอาหารทันสมัย ร้านกาแฟ ไนท์คลับ แหล่งช้อปปิ้ง และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี ซึ่งพร้อมจะกระตุ้นต่อมผจญภัยสำหรับผู้รักการทำกิจกรรมท้าทายทุกรูปแบบ อาธิ เช่น Bungy jumping, Jet boating, Sky diving, Hiking, Paragliding, Mountain biking เป็นต้น จนได้ชื่อว่าเป็น The adventure capital เลยทีเดียว ประชากรของที่นี้มีเพียงประมาณ  10,000 คนเท่านั้น แต่ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีที่นี่มากถึงปีละ 1.2 ล้านคน ความงดงามต่างๆ ของเมืองนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ อย่าง Lord of the Rings อีกด้วย

Link ที่น่าสนใจ
www.queenstownnz.co.nz

Hamilton

แฮมิลตัน เป็นเมืองที่ห่างจากเมือง Auckland มาประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ Waikato River แม่น้ำที่ยาวที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่มีความอบอุ่น และมีภูมิประเทศที่เป็นที่ราบในตัวเมือง และโอบล้อมด้วยเนินเขา จึงมีถ้ำน้อยใหญ่มากมาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ทั้ง Hamilton Garden สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมดอกไม้จากทั่วโลก มาจัดไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น cottage English, Grand Italy, modern America, tranquil Asia หรือ sumptuous India เป็นต้น และห่างออกจากตัวเมืองไปไม่ไกล ก็ยังมีหมู่บ้าน Hobbiton หมู่บ้านฮอบบิตที่โด่งดัง ตั้งอยู่ที่ Matamata เมืองเล็กๆ ในเขต Hamilton นี้ รวมทั้งยังหมู่ถ้ำ Waitomo Caves ซึ่งที่หลบซ่อนของเหล่าหนอนเรืองแสง ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก

แฮมิลตันมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 160,000 คน (2016) เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองที่มีพื้นที่โล่งมากมาย รถไม่ติด และสามารถไปเที่ยวเมืองอื่นได้ง่ายได้ คนไทยไม่มาก เหมาะกับการเรียนภาษา มัธยม หรือปริญญา เพราะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Waikato 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

waikatodistrict
studywaikato

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์

New Zealand Education System

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเป็นอย่างดีว่ามีการศึกษาที่มีคุณภาพ เพราะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการศึกษา ปลอดภัยให้ความใส่ใจดูแลนักศึกษาอย่างดีทุกระดับชั้น โดยกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ได้กำหนดระบบการศึกษาออกเป็นสัดส่วนได้ดังนี้

ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะเริ่มจาก Early Childhood Education สำหรับเด็กเล็กจนถึงอายุประมาณ 5 ขวบ จากนั้นนักเรียนทุกคนที่มีอายุ 6 ถึง 16 ปีจะได้รับ การศึกษาภาคบังคับ (Compulsory education) ตั้งแต่ชั้น Year 1 ถึง Year 12 โดยแบ่งแยกเป็น

 • Primary School

  การศึกษาระดับประถมศึกษา
  Year 1-8 (อายุ 5-12)

 • Intermediate School

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  Year 7-8 (อายุ 11-12)

 • Secondary School

  ระดับมัธยมศึกษา 
  Year 9-13(อายุ 13-17)

จำนวนนักเรียนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ เฉลี่ยต่อห้องในทุกชั้นปีการศึกษาอยู่ที่ประมาณ 18-23 คน โดยแต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เอง แต่ต้องยึดจากโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนสามารถค้นหาความถนัดของตนเอง และสามารถผ่านมาตรฐาน National Certificate of Educational Achievement ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ Tertiary Education ซึ่ง Tertiary Providers ในประเทศนิวซีแลนด์จะประกอบด้วย

 • Universities จำนวน 8 แห่ง
 • Institutes and Polytechnics จำนวน 16 แห่ง
 • Private Training Providers รวมถึงโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ กว่า 550 แห่งทั่วประเทศ

โดยนักเรียนจะใช้ระยะเวลาในการเรียนระดับอุดมศึกษา
– ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน – 2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขา
– ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 – 3 ปี ขึ้นอยู่กับสาขา
– ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 ปี ขึ้นอยู่กับสาขา

High School

การเรียนระดับมัธยม

โดยส่วนใหญ่นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จะเรียนด้วยหลักสูตร New Zealand curriculum เป็นหลัก คือ NCEA แต่ก็มีโรงเรียนบางแห่งสอนด้วยหลักสูตร Cambridge International Examinations หรือหลักสูตร International Baccalaureate อีกด้วย

โรงเรียนรัฐบาล (State School) จะได้รับเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนประเภท สหศึกษา ขณะที่โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน ซึ่งเดิมเคยเป็นโรงเรียนเอกชนมาก่อน แต่ปัจจุบันได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ขณะที่ตัวโรงเรียน ที่ดิน สถานที่ของโรงเรียน ยังเป็นของเอกชนอยู่ แต่โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (Intertated School) จะยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางประการ ซึ่งอาจจะเป็นทางด้านศาสนา หรือปรัชญาของแต่ละโรงเรียน

ส่วนโรงเรียนเอกชน (Private School) บริหารโดยคณะกรรมการของโรงเรียนนั้นๆ สามารถจัดหลักสูตร และบริหารการเงินได้เอง แต่ทุกอย่างจะถูกตรวจสอบจากกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ เพื่อให้ได้มาตรฐาน ทั้งหลักสูตรวิชา และกิจกรรมต่างๆ ด้วย

 • National Certificate of Educational Achievement (NCEA)

  คุณวุฒิหลักจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติของนิวซีแลนด์ เป็นวุฒิการศึกษาที่สามารถใช้เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย และได้รับการยอมรับในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ ออสเตรเลียเมื่อนักเรียนผ่าน NCEA Level 3

 • Cambridge International Examinations

  หลักสูตรจากประเทศอังกฤษโรงเรียนมัธยมศึกษาของนิวซีแลนด์ ประมาณ 60 แห่ง เปิดหลักสูตรสำหรับ คุณวุฒินี้ นักเรียนสามารถเข้าสอบได้ เมื่อเรียนอยู่ใน year 11, 12 หรือ 13 และใช้การประเมินหลากหลายที่มุ่งเน้น การสอบภายนอก โดยในหลายๆ วิชา จะมีการเรียนแบบเก็บหน่วยกิต (Coursework) และการประเมินผลภายในด้วย

 • International Baccalaureate (IB)

  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในเจนีวา และออกแบบมาเพื่อนำเสนอคุณวุฒิ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเน้นความพร้อมให้เด็กนักเรียนมีความรู้รอบด้าน และสอนให้มีนักเรียนรู้จักแบ่งปันให้กับสังคม โดยมีสถานศึกษาจำนวน 21 แห่งในนิวซีแลนด์ ที่ได้รับการรับรองให้เปิดสอนโปรแกรม IB

นิวซีแลนด์แบ่งโรงเรียนมัธยมออกเป็น 3 ประเภท

 • โรงเรียนรัฐบาลซึ่งเด็กชาวนิวซีแลนด์กว่า 85% เข้ารับการศึกษา
 • โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง
 • โรงเรียนเอกชน ซึ่งมีการสอนหลากหลายหลักสูตร
โรงเรียนของรัฐบาล STATE SCHOOL
0%
โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน INTEGRATED
0%
โรงเรียนเอกชน PRIVATE
0%
71%

– – – –
Co-Ed :โรงเรียนสหศึกษา

29%

– – – –
Boy & Girl School : ชายล้วน-หญิงล้วน

25%

– – – –
Boarding School : โรงเรียนประจำ

75%

– – – –
Day School : โรงเรียนไป – กลับ

Year 9-10

มัธยมศึกษาต้น

Year 9 (อายุ 13 ปี)
โดยในระดับนี้วิชาส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นวิชาบังคับ เช่น English, Mathematics, Science, Social Studies, Art, Information and Communication นักเรียนจะยังไม่สามารถเลือกวิชาเรียนได้ในระดับนี้ แต่จะได้ทดลองเรียนในหลากหลายสาขาวิชา

Year 10 (อายุ 14 ปี)
นักเรียนยังจะต้องเรียนวิชาบังคับ 4-5 วิชา และนักเรียนยังจะสามารถเลือกวิชาเลือกได้อีก 2-3 วิชาตามความสนใจ

National Certificate of Educational Achievement : NCEA Level 1, 2 and 3

มัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย

Year 11

มัธยมศึกษาปีที่ 5

NCEA level 1
(อายุ 15 ปี) นักเรียนจะต้องลงเรียน 6 วิชา แบ่งเป็นวิชาบังคับ 3 วิชา ได้แก่ เลข ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ กับวิชาเลือกอีก 3 วิชา โดยสามารถเลือกตามความสนใจของนักเรียน แต่ละวิชามี credit ตั้งแต่ 10-24 credits

โดยการสอบวัดผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. Internal Assessment (แต่ละเทอม)
2. External Assessment (ปีละครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน)
ในบางวิชานักเรียนจะต้องสอบให้ได้ตามที่กำหนดจึงจะสามารถเรียนต่อในระดับ NCEA Level 2 ได้ เช่น นักเรียนจะต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่า 16 credits จาก 21 credits ในวิชา ENGLISH – NCEA Level 1 เพื่อสามารถลงเรียนใน ENGLISH – NCEA Level 2 ต่อไป

นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาได้วุฒิ NCEA level 1 นั้น จะต้องเก็บสะสม credit ของวิชาใน Level 1 ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits (โดยต้องมีวิชาเลขอยู่ 10 credit และ ภาษาอังกฤษ literacy 10 credit)

Year 12

มัธยมศึกษาปีที่ 6

NCEA Level 2
(อายุ 16 ปี) นักเรียนสามารถลงเรียนได้ 5-6 วิชา โดยจะเป็นวิชาบังคับเพียง 1-2 วิชา ส่วนวิชาเลือกส่วนใหญ่จะต่อเนื่องมาจากรายวิชาของ Year 11 และจะเป็นวิชาพื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทางสถาบันอุดมศึกษาจะใช้เป็นเกณฑ์การรับพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

นักเรียนจะต้องสะสม credit ของรายวิชาทั้งหมดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits โดยมีวิชาใน Level 2 ไม่ต่ำกว่า 60 credits และต้องมีวิชาเลข Level 1 หรือ Level 2 อยู่ 10 credit รวมทั้งภาษาอังกฤษ literacy level 1 ขึ้นไปอีก 10 credit

Year 13

Pre – University

NCEA Level 3
(อายุ 17 ปี) โดยในชั้นนี้ วิชาทั้งหมดจะเป็นวิชาเลือกเสรี 5 วิชา ตามความถนัดและต่อเนื่องมาจาก Year 12 โดยมุ่งเป้าไปยังวิชาพื้นฐานที่จะเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ยกตัวอย่างเช่น หากนักเรียนต้องการศึกษาด้าน บริหารธุรกิจในระดับอุดมศึกษา ควรเลือกเรียน Math, Accounting และ Economics เป็นหลัก หรือหากนักเรียนสนใจด้านแพทย์ ก็ควรเลือกเรียน Math, Biology, Chemistry และ Physics เป็นต้น

นักเรียนที่จะได้ NCEA Level 3 นักเรียนจะต้องสะสม credit ของรายวิชาทั้งหมดให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80 credits โดยมีวิชาใน Level 3 ไม่ต่ำกว่า 60 credits

TERM DATE

เทอมการศึกษา

 นิวซีแลนด์ใช้ระบบ 4 เทอมต่อ 1 ปีการศึกษา เทอมละประมาณ 10 สัปดาห์ รวมประมาณ 40 สัปดาห์ต่อ 1 ปีการศึกษา เริ่มเปิดเทอมแรก คือประมาณช่วงปลายเดือนมกราคา ถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยมีการปิดเทอมย่อย 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 สัปดาห์ และปิดเทอมใหญ่ คือจบเทอม 4 ประมาณกลางเดือนธันวาคม ประมาณ 6-8 สัปดาห์ และเป็นช่วงที่นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับประเทศ นักเรียนจากประเทศไทย สามารถเข้าศึกษาต่อได้ทุกเทอมการศึกษาแต่จะไม่แนะนำเข้าเรียนในเทอม 4 เนื่องจากเป็นเทอมของการสอบปลายภาค

เทอมการศึกษา

TERM 1 : FEB 16 – 15 APR

TERM 2 : 02 MAY – 08 JUL

TERM 3 : 25 JUL – 23 SEP

TERM 4 : 10 OCT – 16 DEC

Grade

การประเมินผล Year 9 -10

การสอบวัดผลภายในของโรงเรียนในแต่ละเทอม ระดับคะแนนผลการเรียนจะแบ่งเป็น Excellence, Merit, Achieved, Not Achieved พร้อมความคิดเห็นของครูผู้สอนรายวิชา

การเปรียบเทียบเกรด New Zealand

Excellence  =  A

Merit  =  B

Achieved  =  C

Not Achieved  =  F

NCEA

การประเมินผล Year 11 – 13

นักเรียนจะเข้าสู่ระบบ NCEA ซึ่งจะมีการสอบวัดผลทั้งภายในโรงเรียน (internal) และภายนอก (external) ที่มีการใช้ข้อสอบกลางจากกระทรวงศึกษาธิการมาวัดระดับความรู้นักเรียนในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

การประเมินผลตอนสิ้นปีการศึกษานั้น จะแบ่งออกเป็น Unit Standard และ Achievement Standard และจะมีประกาศผลคะแนนโดยการกระทรวงศึกษาธิการ (NZQA) ในช่วงกลางเดือนมกราคมในปีถัดไป

Unit Standard : Achievement Standard
เครดิตที่ได้รับทั้งวิชาในหน่วย Unit Standard และ Achievement Standard นับเป็นผลคะแนน NCEA ทั้งสิ้น แต่การคำนวณคะแนนเฉลี่ยนั้นจะอ้างอิงจากวิชาในหน่วย Achievement Standard เป็นหลัก เพราะจะมีความยากกว่า ซึ่งนอกจากจะแสดงถึง Grade ในแต่ละวิชาแล้ว ผลการสอบทั้งหมดจะสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ย แสดงผลคะแนนตั้งแต่ 0-100 พร้อมจำนวนเครดิตหรือหน่วยกิจที่นักเรียนสะสมได้ในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา

วิชาในหน่วย
UNIT STANDARD

เกรดที่สามารถได้รับ
Achieved
Not Achieved

วิชาในหน่วย
ACHIEVEMENT STANDARD

เกรดที่สามารถได้รับ
Excellence  I  Merit
Achieved  I  Not Achieved

SUBJECT

การเลือกวิชาเรียนในระดับ Year 11 – 13

Year 11 (NECA Level 1)
นักเรียนต้องเรียนวิชาที่อยู่ในหมวด Numeracy (วิชาคำนวณ) และ Literacy (ภาษาศาสตร์) อย่างน้อยหมวดละ 1 วิชา ซึ่งถือว่าเป็นวิชาบังคับ และส่วนวิชาที่เหลือประมาณ 3 – 4 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้เพิ่มเติม ได้ตามพื้นฐานความสนใจ หรือวิชาที่จะใช้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
Year 12 (NECA Level 2)
นักเรียนจะต้องเรียนวิชา English Literature (ภาษาอังกฤษ) Level 2 ซึ่งถือว่าเป็นวิชาบังคับสำหรับ Year 12 และส่วนวิชาที่เหลือประมาณ 4 – 5 วิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามพื้นฐานความสนใจ หรือวิชาในระดับที่สูงขึ้น จากวิชาที่เคยเรียนตอน Year 11
Year 13 (NECA Level 3)
นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้เสรี ตามความสนใจ หรือวิชาในระดับที่สูงขึ้นจากวิชาที่เคยเรียนตอน Year 13 โดยวิชาใน Level นี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการยื่นสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

    Subject Pathways Year 9 – 13 

Compulsory Subject วิชาบังคับ  I   Optional Subject วิชาเลือก

Year 9

Year 10

Year 11

Year 12

Year 13

English
Literacy Support
ESOL

English
Media Studies
ESOL

English Literature
English
Foundation English
ESOL
Media Studies

English Literature
English
Foundation English
ESOL
Media Studies

English Literature
English
ESOL
Media Studies

Mathematics

Mathematics and Statistics

Mathematics and Statistics

Mathematics and Statistics

Calculus
Statistics
Modelling

Science

Science

Science
Agricultural Science

Science
Biology
Chemistry
Electronics
Physic

Science
Biology
Chemistry
Electronics
Physic

Social Studies

Social Studies
Business Studies

Geography
History
Social Science
Business Studies
Economics
Accounting

Geography
History
Classical Studies
Tourism
Business Studies
Economics
Accounting

Geography
History
Classical Studies
Tourism
Business Studies
Economics
Accounting

Physical Education (PE) /Health

Physical Education (PE) /Health

Physical Education
Health Education
Alternative Physical Education

Physical Education
Outdoor Education
Health Education
Alternative Physical Education
Sports Excellence

Physical Education
Outdoor Education
Health Education

One of French
Japanese

Te Reo Maori
Spanish

French
Japanese
Te Reo Maori
Spanish

French
Japanese
Te Reo Maori
Spanish

French
Japanese
Te Reo Maori
Spanish

French
Japanese
Te Reo Maori
Spanish

One of Technology area:
Electronics Technology
Materials Technology Metal
Materials Technology Wood
Materials Technology
Digital Technology
Food Technology
Graphic

Electronics Technology
Engineering
Materials Technology Metal
Materials Technology Wood
Materials Technology Fabric
Materials Technology
Digital Technology
Food Technology
Graphic

Furniture
Engineering
Automotive Engineering
Digital Technology
Food and Nutrition
Materials Technology Metal
Materials Technology Fabric
Design and Visual Communication

Furniture
Carpentry
Engineering
Automotive Engineering
Digital Technology
Hospitality and Catering
Materials Technology Metal
Materials Technology Fabric
Design and Visual Communication

Carpentry
Materials Technology Metal
Digital Technology
Hospitality and Catering
Design and Visual Communication

Art
Drama
Music

Art
Visual Design
Drama
Music

Art
Visual Design
Drama
Music
Dance

Art
Photography
Visual Design
Drama
Music
Dance

Art History
Photography
Painting
Visual Design
Printmaking
Performing Art Technology
Drama
Music
Dance

University Entrance

เกณฑ์การเข้ามหาวิทยาลัย

โดยหลักเกณฑ์การรับสมัครแล้ว นักเรียนจะต้องสะสม Credit ตามหลักเกณฑ์ทุกข้อ ดังนี้

 1. วิชาใน NCEA level 3 หรือสูงกว่า ไม่ต่ำกว่า 42 credits โดยแยกเป็น วิชาใน Approved Subjects (www.nzqa.govt.nz) จำนวน 2 วิชา แต่ละวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 14 credits (รวมไม่ต่ำกว่า 28 Credits ) บวกกับ Credits ของวิชาใน Approved Subjects ไม่เกิน 2 วิชารวมกันอีกไม่ต่ำกว่า 14 credits
 2. วิชาอังกฤษใน NCEA level 2 หรือสูงกว่า ไม่ต่ำกว่า 8 credits โดยแยกเป็น Reading ไม่ต่ำกว่า 4 credits และ Writing ไม่ต่ำกว่า 4 credits
 3. วิชาคณิตศาสตร์ ใน NCEA Level 1 หรือสูงกว่า ไม่ต่ำกว่า 14 credits แต่ในทางปฏิบัตินักเรียนควรสะสม credits ของวิชาใน Approved Subjects – NCEA Level 3 or สูงกว่า ใน 5 รายวิชา (โดยเฉพาะในวิชาพื้นฐาน) ให้ได้ไม่ต่ำกว่า 80-100 credits เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงในการสมัครสอบเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา
NORTH ISLAND

โรงเรียนมัธยมเกาะเหนือ

SCHOOL Location Authority School Tpye Gender Boarding Shooll Roll
1 ACG Parnell College Auckland Private Year 1 -13 Boy & Girl N 650
2 ACG Senior College Auckland Private Year 11 -15 Boy & Girl N 465
3 ACG Strathallan College Auckland Private Year 1 -13 Boy & Girl N 1017
4 Auckland Girls Grammar School Auckland State Year 9 -13 Girl N 1371
5 Auckland Grammar School Auckland State Year 9 -13 Boy Y 2432
6 Avondale College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 2607
7 Birkenhead College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 804
8 Botany Downs Secondary College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 1792
9 Carmel College Auckland State Year 7 -13 Girl N 1027
10 Diocesan School for Girls Auckland Private Year 7 -13 Girl Y 1490
11 Epsom Girls Grammar School Auckland State Year 9 -13 Girl Y 2094
12 Glenfield College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 851
13 Henderson High School Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 845
14 Howick College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 1861
15 Kelston Boys High School Auckland State Year 9 -13 Boy N 1091
16 Kelston Girls High School Auckland State Year 9 -13 Girl N 886
17 Liston College Auckland State Year 7 -13 Boy N 795
18 Long Bay College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 1604
19 Lynfield College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 1852
20 Macleans College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 2462
21 Mt Albert Grammar School Auckland State Year 9 -12 Boy & Girl Y 2400
22 Mt Roskill Grammar School Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 2216
23 Northcote College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 1242
24 Orewa College Auckland State Year 7 -13 Boy & Girl N 1708
25 Rangitoto College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 3000
26 Rodney College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 325
27 Rosehill College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 1806
28 Pakuranga College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 2018
29 Sacred Heart College (Auckland) Auckland Integrate Year 7 -13 Boy Y 1106
30 Selwyn College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 888
31 St Dominics College (Henderson) Auckland Integrate Year 7 -13 Girl N 894
32 St Mary’s College(Ponsonby) Auckland Integrate Year 7 -13 Girl N 817
33 Takapuna Grammar School Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 1597
34 Westlake Boys’ High School Auckland State Year 9 -13 Boy N 2114
35 Westlake Girls’ High School Auckland State Year 9 -13 Girl N 2068
36 Western Springs College Auckland State Year 9 -13 Boy & Girl N 1052
37 Whangaparaoa College Auckland State Year 7 -13 Boy & Girl N 1408
38 Kamo High School Whangarei State Year 9 -13 Boy & Girl N 1453
39 Whangarei Boys High School Whangarei State Year 9 -13 Boy Y 993
40 Whangarei Girls High School Whangarei State Year 9 -13 Girl Y 1125
41 Hamilton Boys High School Hamilton State Year 9 -13 Boy Y 1964
42 Hamilton Girls High School Hamilton State Year 9 -13 Girl Y 1466
43 Hamilton’s Fraser High School Hamilton State Year 9 -13 Boy & Girl N 1715
44 Sacred Heart Girls’ College Hamilton Integrate Year 9 -13 Girl Y 858
45 St Johns College (Hillcrest) Hamilton Integrate Year 9 -13 Boy N 682
46 St Paul’s Collegiate School Hamilton Private Year 9 -13 Boy & Girl Y 568
47 Waikato Diocesan School for Girls Hamilton Integrate Year 9 -13 Girl Y 643
48 Cambridge High School Cambridge State Year 9 -13 Boy & Girl N 1282
49 St Peters School (Cambridge) Cambridge Private Year 9 -13 Boy & Girl Y 1058
50 Bethlehem College Tauranga Integrate Year 7 -13 Boy & Girl N 1545
51 Tauranga Boys High School Tauranga State Year 9 -13 Boy N 1733
52 Tauranga Girls High School Tauranga State Year 9 -13 Girl N 1551
53 Mt Maunganui College Mt Maunganui State Year 9 -13 Boy & Girl N 1323
54 Morrinsville College Morrinsville State Year 9 -13 Boy & Girl N 698
55 Gisborne Boys High School Gisborne State Year 9 -13 Boy Y 708
56 Gisborne Girls High School Gisborne State Year 9 -13 Girl Y 795
57 Hastings Girls’ High School Hastings State Year 9 -13 Girl N 813
58 Havelock North High School Hastings State Year 9 -13 Boy & Girl N 971
59 Lindisfarne College Hastings Integrate Year 7 -13 Boy Y 478
60 Iona College Hastings Integrate Year 7 -13 Girl Y 249
61 Napier Boys High School Napier State Year 9 -13 Boy Y 1145
62 Napier Girls High School Napier State Year 9 -13 Girl Y 877
63 Tamatea High School Napier State Year 9 -13 Boy & Girl N 276
64 Taradale High School Napier State Year 9 -13 Boy & Girl N 998
65 William Colenso College Napier State Year 7 -13 Boy & Girl N 582
66 New Plymouth Boys High School New Plymouth State Year 9 -13 Boy Y 1208
67 New Plymouth Girls High School New Plymouth State Year 9 -13 Girl Y 1238
68 Sportswood College New Plymouth State Year 9 -13 Boy & Girl N 980
69 St Marry Diocesan School (Stratford) New Plymouth Integrate Year 9 -13 Girl Y 150
70 Wanganui High School Wanganui State Year 7 -13 Boy & Girl N 1761
71 Wanganui Girls College Wanganui State Year 9 -13 Girl Y 397
72 Awatapu College Palmerston State Year 9 -13 Boy & Girl No 666
73 St Peter College (Palmerston North) Palmerston Integrate Year 7 -13 Boy & Girl No 550
74 Palmerston Boys High School Palmerston State Year 9 -13 Boy Y 1650
75 Palmerston Girls High School Palmerston State Year 9 -13 Girl Y 1195
76 Rathkeale College Masterton Integrate Year 9 -13 Boy Y 268
77 St Matthews Collegiate (Masterton) Masterton Integrate Year 7 -13 Girl Y 330
78 Chilton St James School Wellington Private Year 7 -13 Girl N 610
79 Hutt International Boys School Wellington Integrate Year 7 -13 Boy & Girl N 642
80 Hutt Valley High School Wellington State Year 7 -13 Boy & Girl N 1649
81 Newlands College Wellington State Year 9 -13 Boy & Girl N 1001
82 Kapiti College Wellington State Year 9 -13 Boy & Girl N 1057
83 Onslow College Wellington State Year 9 -13 Boy & Girl N 1231
84 Queens Margaret College Wellington Private Year 1 -13 Girl N 645
85 Samuel Marsden Collegiate School Wellington Private Year 1 -13 Girl N 641
86 Scots College Wellington Private Year 1 -13 Boy Y 781
87 St Catherines College Wellington Integrate Year 9 -13 Girl N 307
88 St Marys College (Wellington) Wellington Integrate Year 11 -13 Girl N 636
89 St Patricks College (Kibrinie) Wellington Integrate Year 9 -13 Boy N 734
90 Upper Hutt College Wellington State Year 9 -13 Boy & Girl N 1249
91 Wellington College Wellington State Year 9 -13 Boy N 1527
92 Wellington East Girls College Wellington State Year 9 -13 Girl N 980
93 Wellington Girls College Wellington State Year 9 -13 Girl N 1299
SOUTH ISLAND

โรงเรียนมัธยมเกาะใต้

SCHOOL Location Authority School Tpye Gender Boarding Shooll Roll
1 Garin College Nelson Integrate Year 9 -13 Boy & Girl Y 394
2 Nelson College Nelsond State Year 9 -13 Boy Y 998
3 Nelson College for Girls Nelsond State Year 9 -13 Girl Y 992
4 Waimea College Nelsond State Year 9 -13 Boy & Girl N 1419
5 Marlborough Boys High School Marlborough State Year 9 -13 Boy N 1001
6 Marlborough Girls High School Marlborough State Year 9 -10 Girl N 1047
7 Avonside Girls’ High School Christchurch State Year 9 -13 Girl N 1260
8 Burnside High School Christchurch State Year 9 -13 Boy & Girl N 2578
9 Cashmere High School Christchurch State Year 9 -13 Boy & Girl N 1718
10 Catholic Cathedral College Christchurch State Year 7 -13 Girl N 350
11 Christchurch Boys High School Christchurch State Year 9 -13 Boy Y 1335
12 Christchurch Girls High School Christchurch State Year 9 -13 Girl Y 1084
13 Darfield High School Christchurch State Year 7 -13 Boy & Girl N 741
14 Hilmorton High School Christchurch State Year 7 -13 Boy & Girl N 702
15 Lincoln High School Christchurch State Year 9 -13 Boy & Girl N 1508
16 Middleton Grange School Christchurch Integrate Year 7 -13 Boy & Girl N 1269
17 Papanui High School Christchurch State Year 9 -13 Boy & Girl N 1507
18 Rangi Ruru Girls School Christchurch Private Year 7 -13 Girl Y 704
19 Riccarton High School Christchurch State Year 7 -13 Boy & Girl N 962
20 Shirley Boys High School Christchurch State Year 9 -13 Boy N 1496
21 St Andrew’s College Christchurch Private Year 1 -13 Boy & Girl Y 1356
22 St Bede’s College Christchurch Integrate Year 9 -13 Boy Y 799
23 St Margaret’s College Christchurch Private Year 9 -13 Girl Y 717
24 Villa Maria College Christchurch Integrate Year 7 -13 Girl N 791
25 Ashburton College Ashburton State Year 9 -13 Boy & Girl N 1158
26 Mount Hutt College Mount Hutt State Year 7 -13 Boy & Girl Y 492
27 Geraldine High School Geraldine State Year 7 -13 Boy & Girl N 602
28 Craighead Diocesan School Timaru Integrate Year 7 -13 Girl Y 337
29 Mountain view High School Timaru State Year 9 -13 Boy & Girl N 521
30 Opihi College Timaru Integrate Year 7 -13 Boy & Girl N 376
31 Roncalli College Timaru Integrate Year 11 -13 Boy & Girl N 541
32 Timaru Boys High School Timaru State Year 9 -13 Boy Y 686
33 Timaru Girls High School Timaru State Year 9 -13 Girl Y 441
34 Waitaki Boys High School Omaru State Year 9 -13 Boy Y 529
35 Waitaki Girls High School Omaru State Year 9 -13 Girl Y 452
36 Dunstan High School Alexandra State Year 9 -13 Boy & Girl Y 529
37 Mt Aspiring College Wanaka State Year 7 -13 Boy & Girl Y 656
38 Bayfield High School Dunedin State Year 9 -13 Boy & Girl N 718
39 Columba College Dunedin Integrate Year 7 -11 Girl Y 583
40 John McGlashan College Dunedin Integrate Year 7 -13 Boy Y 513
41 Kaikorai Valley College Dunedin State Year 7 -13 Boy & Girl N 798
42 Kavanagh College Dunedin Integrate Year 7 -13 Boy & Girl N 854
43 Kings High School(Dunedin) Dunedin State Year 7 -13 Boy Y 717
44 Logan Park High School Dunedin State Year 9 -13 Boy & Girl N 573
45 Otago Boys High School Dunedin State Year 9 -13 Boy Y 838
46 Otago Girls High School Dunedin State Year 9 -13 Girl Y 809
47 Queens High School Dunedin State Year 9 -13 Girl N 506
48 St Hildas Collegiate Dunedin Integrate Year 7 -13 Girl Y 441
49 Taieri College Dunedin State Year 7 -13 Boy & Girl N 1016
50 Wakatipu High School Queenstown State Year 9 -13 Boy & Girl N 861
51 Central Southland College Invercargill State Year 9 -13 Boy & Girl N 490
52 James Hargest College Invercargill State Year 7 -13 Boy & Girl N 1839
53 Southland Boys High School Invercargill State Year 9 -13 Boy Y 1077
54 Southland Girls High School Invercargill State Year 7 -13 Girl Y 1157
55 Verdon College Invercargill Integrate Year 7 -13 Boy & Girl N 620
Diploma

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

นิวซีแลนด์มีหลักสูตรสายอาชีพหลากหลายหลักสูตรที่เปิดสอนทั่วประเทศทั้งเอกชนหรือที่เรียนว่า College และ Institute of Technology or Polytechnic ซึ่งเป็นวิทยาลัยของรัฐบาล โดยคุณวุฒิอาชีวศึกษา และฝึกอบรมเป็นที่นิยมกันมากในประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากเป็นคุณวุฒิที่มีมาตรฐานสูง โดยเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และยังให้ประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรม นักเรียนสามารถเริ่มเรียนอาชีวะศึกษา และการฝึกอบรมได้หลังจากสำเร็จจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีแรก (Year 11) หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่สอง(Year 12) โดยไม่ต้องรอให้จบชั้นปีที่ 3 (Year 13)

สถาบันอาชีวศึกษาหลายแห่งมีข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ โดยมหาวิทยาลัยรับโอนหน่วยกิตถึง 1 -2 ปีเลยทีเดียว เมื่อจบการศึกษาแต่ละชั้นปี นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificate Level 5, 6, 7 ตามลำดับ

โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลายๆ หลักสูตร อาทิ Business Management, Hospitality, Film และ IT

School

Location

Auckland

Auckland / Hamilton / Wellington

University

เรียนระดับปริญญาตรี โท เอก

New Zealand universities are ranked in the top 3% in the world.

การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นระดับการศึกษาที่สูงที่สุด ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยอยู่ 8 แห่งเท่านั้น เป็นของรัฐบาลทั้งหมด ถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Top 100 ของโลก มากกว่า 31 สาขาจาก QS World University Rankings

ระบบการศึกษานิวซีแลนด์มุ่งเน้นความเป็นการทำวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยหลักสูตรระดับอุดมศึกษามีอยู่สามประเภทหลัก คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมหาวิทยาลัยจะกระจายอยู่ตามตัวเมืองหลักๆ ของนิวซีแลนด์ และมีสาขาที่โดดเด่นแตกต่างกันไป

ก่อตั้งเมื่อปี 1883 โดดเด่นเรื่องผลงานการวิจัยที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับมากมาย เป็น Top 100 University ของโลก ตั้งอยู่กลางใจเมือง Auckland มีหลักสูตรการศีกษาให้เลือกมากมายตั้งแต่ระดับ Pre-degree จนถึง Doctorate level ใน 8 คณะ และมีสาขาที่โดดเด่นอาธิ Architecture, Education, Engineering, law และ Music Arts

ประกอบด้วย 3 Campuses คือ Wellesley ใจกลางเมือง Auckland, Akoranga และ Manukauเปิดสอนตั้งแต่ระดับ Pre-degree, English course จนถึงระดับ Doctorate level โดยผสมผสานทั้งการเรียนทางด้านทฤษฎี และปฎิบัติจริง โดยมีสาขาที่ทางด้านเทคโนโลยีที่โดดเด่น และสาขา Arts&Design, Communication, Business, Computing และ Engineering

ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัย Waikato มีความหลากหลายด้านสาขาวิชา ตั้งบนเนื้อที่กว่า 670,000 ตร.ม. ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจหลากหลายด้าน ซึ่งมีโปรแกรมที่โดดเด่นได้แก่ Computer, Management, Law และ Business

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 3 วิทยาเขตใน 3 เมืองหลัก อย่าง Palmerston North, Auckland and Wellington มีจำนวนนักเรียนรวมกว่า 35,000 คน มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากมาย ทั้งในระดับ undergraduate and postgraduate ในกว่า 192 สาขาวิชา มีสาขาที่มีชื่อเสียงอย่าง Food Science, Science, Technology, Social Science, Humanities และ Business

มหาวิทยาลัย Wellington ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งและท่าเรือของเมืองหลวงของประเทศ ด้วยความพร้อมทั้งทรัพยากร อารยธรรม ของเมืองราชการ จึงทำให้ Victoria เป็นแหล่งวิชาการที่ดรเยี่นม โดยสาขาวิชาที่มีชื่อเสียงหลากหลายได้แก่ กฎหมาย ดนตรี รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

Lincoln University ตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่สวยงาม ในเมือง Christchurch และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ก่อตั้งเมื่อปี 1878 ตัววิทยาเขต ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองราว 25 นาทีโดยรถยนต์ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านผลงานวิจัยทางการออกแบบ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การท่องเที่ยว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรม

ก่อตั้งเมื่อ 1873 ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการศึกษา, ตั้งอยู่เมือง Christchurch มีอุปกรณ์การเรียนการสอน หลากหลายของสาขาวิชา ซึ่งมีกว่า 37 สาขาวิชา ใน 7 คณะ อีกทั้งยังมีงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับมากมาย ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษากว่า 20,000 คน จากกว่า 60 ประเทศ สาขาที่โดดเด่นคือ Engineering, Arts, Commerce, Forestry, Social Work, Music และ Law

มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งเมื่อปี 1869 ตั้งอยู่ในเมืองการศึกษา Dunedin มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบ Scottish มีความโดดเด่นด้านสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่หลากหลายแขนง อย่างเช่น Health Science Medicine, Dentistry และ Physical

English Course

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ELICOS)

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในหลายๆ เหตุผล เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ที่มีรากฐานมาจากประเทศอังกฤษแท้ๆ มีความปลอดภัยสำหรับนักเรียน ผู้คนอัธยาศัยดี เป็นมิตร และประเทศที่มีสถาบันภาษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มากมายให้นักศึกษาได้เลือกเรียน ซึ่งมีคุณภาพดี มีมาตรฐานในการสอนสูง และหากลงเรียนเกิน 14 สัปดาห์ นักเรียนสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีทางเลือกหลากหลายเมือง อย่าง Auckland Wellington Christchurch หรือ Queenstown

School

Location

Auckland

Auckland / Chirstchurch

Auckland

Auckland

School

Location

Auckland / Wellington

Whitianga

Wellington / Auckland

google-site-verification: googleb4ad965bda09df9d.html